Ανδρική και γυναικεία υπογονιμότητα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η υπογονιμότητα είναι νόσος του ανδρικού ή του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος που ορίζεται από την αποτυχία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από 12 ή περισσότερους μήνες φυσιολογικής συνουσίας χωρίς μέτρα αντισύλληψης.

Η υπογονιμότητα επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπων σε αναπαραγωγική ηλικία παγκοσμίως – και έχει αρνητική επίδραση στις οικογένειές τους και τις κοινότητες όπου ζουν. Εκτιμάται ότι παγκόσμια, αριθμός μεταξύ 48 εκατομμυρίων ζευγαριών και 186 ατόμων ζουν με υπογονιμότητα. (2, 3, 4)

Η μελέτη αυτή ήταν μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που έγινε σε 37 ασθενείς με ολιγοασθενοσπερμία που λάμβαναν θεραπεία με Ενδομητρική Σπερματέγχυση την περίοδο 2016-2017. Στη μελέτη, οι ασθενείς με ολιγοασθενοσπερμία χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες που είτε έλαβαν (ομάδα υπό θεραπεία) είτε όχι (ομάδα ελέγχου) Μυο-Ινοσιτόλη. Οι ασθενείς της ομάδας υπό θεραπεία έλαβα 0,5ml of Μυο-Ινοσιτόλης σε συγκέντρωση 2 mg/ml and επωασμένη σε εκκολαπτήριο σε 37°C για 2 ώρες, αλλά στην ομάδα ελέγχου δεν έγιναν παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι υπήρξε σημαντική αύξηση στην κινητικότητα του σπέρματος κατά τη θεραπεία με Μυο-Ινοσιτόλη. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της μεθόδου επιβεβαιώθηκε με την επίτευξη εγκυμοσύνης στο 18% των ασθενών υπό θεραπεία, ποσοστό περίπου διπλάσιο από αυτό των ασθενών που δεν έλαβαν το φάρμακο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, η χρήση Μυο-Ινοσιτόλης είναι αρκετά επαρκής ώστε να αλλάξει τις παραμέτρους του σπέρματος για να αυξήσει την πιθανότητα γονιμοποίησης.

Int J Reprod Biomed (Yazd). 2019 Oct; 17(10): 749–756. Published online 2019 Nov 7. doi: 10.18502/ijrm.v17i10.5296

Ινοσιτόλη

Η μελέτη αυτή ήταν μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που έγινε σε 37 ασθενείς με ολιγοασθενοσπερμία που λάμβαναν θεραπεία με Ενδομητρική Σπερματέγχυση την περίοδο 2016-2017. Στη μελέτη, οι ασθενείς με ολιγοασθενοσπερμία χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες που είτε έλαβαν (ομάδα υπό θεραπεία) είτε όχι (ομάδα ελέγχου) Μυο-Ινοσιτόλη. Οι ασθενείς της ομάδας υπό θεραπεία έλαβα 0,5ml of Μυο-Ινοσιτόλης σε συγκέντρωση 2 mg/ml and επωασμένη σε εκκολαπτήριο σε 37°C για 2 ώρες, αλλά στην ομάδα ελέγχου δεν έγιναν παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι υπήρξε σημαντική αύξηση στην κινητικότητα του σπέρματος κατά τη θεραπεία με Μυο-Ινοσιτόλη. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της μεθόδου επιβεβαιώθηκε με την επίτευξη εγκυμοσύνης στο 18% των ασθενών υπό θεραπεία, ποσοστό περίπου διπλάσιο από αυτό των ασθενών που δεν έλαβαν το φάρμακο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, η χρήση Μυο-Ινοσιτόλης είναι αρκετά επαρκής ώστε να αλλάξει τις παραμέτρους του σπέρματος για να αυξήσει την πιθανότητα γονιμοποίησης. Int J Reprod Biomed (Yazd). 2019 Oct; 17(10): 749–756. Published online 2019 Nov 7. doi: 10.18502/ijrm.v17i10.5296 Η Μυο-Ινοσιτόλη αποτελεί μια ασφαλή ένωση που αποδείχτηκε χρήσιμη σε θέματα σχετιζόμενα με τη γυναικεία γονιμότητα και εγκυμοσύνη. Στην πραγματικότητα, η Μυο-Ινοσιτόλη συμμετέχει σε αρκετές διαδικασίες σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των μονοπατιών της ινσουλίνης και των γοναδοτροπινών, και συνεπώς είναι πιθανό να επιδράσει θετικά στη γονιμότητα. Πιο συγκεκριμένα, διάφορες κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η χορήγησή της μπορεί να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα σε υπογόνιμες γυναίκες, και ότι μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη σαν προστατευτική θεραπεία κατά την εγκυμοσύνη. Συγκεκριμένα, η Μυο-Ινοσιτόλη θα μπορούσε να εμποδίσει την έναρξη την έναρξη των βλαβών του νευρικού σωλήνα και την εμφάνιση περιστατικών σακχαρώδους διαβήτη κύησης, προάγοντας μια απροβλημάτιστη εγκυμοσύνη Λόγω της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της Μυο-Ινοσιτόλης, μια τέτοια θεραπεία θα μπορούσε να αντικαταστήσει σοβαρές φαρμακευτικές θεραπείες που αντενδείκνυνται στην εγκυμοσύνη. Pharmaceuticals (Basel). 2021 Jun; 14(6): 504. Published online 2021 May 25. doi: 10.3390/ph14060504

** All data above are published as clinical trials and do not refer to EFSA claims. This means that they do not intend to be medical or therapeutical advice.