Άνοια & νόσος Alzheimer’s

Η άνοια περιγράφεται από μια ομάδα συμπτωμάτων που σχετίζονται με υποβάθμιση της λειτουργίας της μνήμης, της λογικής ή άλλων νοητικών ικανοτήτων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι άνοιας, και πολλές καταστάσεις την προκαλούν. Η μικτού τύπου άνοια είναι μια κατάσταση στην οποία εγκεφαλικές αλλαγές περισσότερων του ενός τύπου άνοιας συμβαίνουν ταυτόχρονα. Η νόσος Alzheimer είναι η πιο κοινή αιτία άνοιας, που αντιστοιχεί σε 60-80% των περιστατικών άνοιας. Η άνοια δεν είναι φυσιολογικό μέρος/τμήμα της γήρανσης. Προκαλείται από βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα που επηρεάζει την ικανότητά τους να επικοινωνούν, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη, τη συμπεριφορά και τα αισθήματα.

Περισσότεροι από 25 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο σήμερα επηρεάζονται από την άνοια, με τους πιο πολλούς να πάσχουν από νόσο Alzheimer. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με άνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU27) εκτιμάται ότι είναι 7.853.705 και στις Ευρωπαϊκές Χώρες με αντιπροσώπευση μελών της ΑΕ (Alzheimer Europe), 9.780.678. Οι γυναίκες εξακολουθούν να επηρεάζονται δυσανάλογα από την άνοια με 6.650.228 γυναίκες και 3.130.449 άνδρες να ζουν με άνοια στην Ευρώπη. Ο αριθμός των ανθρώπων με άνοια στην Ευρώπη σχεδόν θα διπλασιαστεί έως το 2050, αυξανόμενος σε 14.298.671 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 18.846.286 στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή επικράτεια. Η νόσος Alzheimer έχει τεράστια επίδραση στους πάσχοντες, τους φροντιστές και την κοινωνία, σε αναπτυγμένες και μη χώρες.

Η άνοια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα συμπτωμάτων που επηρεάζουν τη μνήμη, τη νόηση και τις κοινωνικές ικανότητες αρκετά σοβαρά ώστε να επηρεάζει την καθημερινή σας ζωή. Δεν είναι μια συγκεκριμένη νόσος, αλλά αρκετές ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν άνοια. Αν και η άνοια γενικά εμπεριέχει απώλεια μνήμης, η απώλεια μνήμης έχει διαφορετικές αιτίες. Αν έχετε μόνο απώλεια μνήμης δεν σημαίνει ότι έχετε άνοια, αν και είναι συχνά ένα από τα πρώιμα σημάδια της κατάστασης. Η νόσος Alzheimer είναι η πιο κοινή αιτία μιας εξελισσόμενης άνοιας σε γηραιότερους ενήλικες, αλλά υπάρχουν αρκετές άλλες αιτίες πρόκλησης άνοιας. Ανάλογα με την αιτία, κάποια συμπτώματα άνοιας μπορεί να είναι αναστρέψιμα.

Η νόσος Alzheimer είναι μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που κάνει τον εγκέφαλο να συρρικνωθεί (ατροφία) και τα εγκεφαλικά κύτταρα να πεθάνουν. Η νόσος Alzheimer είναι η πιο κοινή αιτία πρόκλησης άνοιας – μια συνεχής υποβάθμιση της νόησης, των συμπεριφορικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων που επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να δρα ανεξάρτητα.

Τα φάρμακα μπορεί να βελτιώσουν προσωρινά ή να επιβραδύνουν την εξέλιξη των συμπτωμάτων. Αυτές οι θεραπείες μπορεί κάποιες φορές να βοηθήσουν τους ανθρώπους με νόσο Alzheimer's να μεγιστοποιήσουν τις λειτουργικές τους ικανότητες και να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους για κάποιο καιρό.

Ινοσιτόλη

Οι ινοσιτόλες είναι ενώσεις που προσομοιάζουν με τη σακχαρόζη και που βρίσκονται ευρέως στη φύση ως συστατικά μορίων μεμβρανών, συμμετέχοντας σαν δεύτεροι αγγελιοφόροι σε διάφορες διαδικασίες ανταλλαγής κυτταρικών σημάτων. Αυτή η μελέτη παρουσιάζει μια κρίσιμη ανάλυση των δράσεων της ινοσιτόλης στη σηματοδότηση της ινσουλίνης, το οξειδωτικό στρες και την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, και την δυνατότητά της είτε να προλάβει είτε να καθυστερήσει γνωστική αναπηρία στη γήρανση και τις νευροεκφυλιστικές νόσους. Οι βιοϊατρικές χρήσεις της ινοσιτόλης αντιπροσωπεύουν ένα παράδειγμα της προοπτικής της βιομηχανικής προσέγγισης, που έχει προκαλέσει αυξανόμενο ενδιαφέρον για δύο δεκαετίες, συνοδευόμενη από τις κλινικές μελέτες της νόσου Alzheimer. Biomedicines. 2020 Sep; 8(9): 295. Published online 2020 Aug 20. doi: 10.3390/biomedicines8090295 Μια διπλή τυφλή ελεγχόμενη μελέτη εναλλαγής ασθενών (crossover) χορήγησης 6mg ινοσιτόλης ημερησίως έναντι γλυκόζης για ένα μήνα η καθεμία, πραγματοποιήθηκε σε 11 ασθενείς με νόσο Alzheimer. Τα συνολικά CAMCOG (Cambridge Cognition Examination) σκορ έδειξαν μια τάση για μεγαλύτερη βελτίωση με την ινοσιτόλη. Η ομιλία και ο προσανατολισμός βελτιώθηκαν περισσότερο από την ινοσιτόλη έναντι του placebo. Δεν εμφανίστηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. https://doi.org/10.1016/0278-5846(96)00043-7

** All data above are published as clinical trials and do not refer to EFSA claims. This means that they do not intend to be medical or therapeutical advice.