Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη (BPH)

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (BPH) είναι η πιο κοινή αιτία διόγκωσης του προστάτη που δημιουργείται ως αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού του στρωματικού ιστού και των αδενικών στοιχείων. Είναι μια συνηθισμένη κατάσταση όσο οι άνδρες μεγαλώνουν και μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα συμπτώματα στο ουροποιητικό, όπως να εμποδίσει/μπλοκάρει τη ροή των ούρων στην έξοδό τους από την ουροδόχο κύστη. Σημαντικό ρόλο στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη έχει ο εξαρτώμενος από τα ανδρογόνα πολλαπλασιασμός των αδένων και του στρωματικού ιστού.

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (BPH) είναι το πιο κοινό νόσημα στους ηλικιωμένους άνδρες και η πιο συχνή αιτία συμπτωμάτων στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (LUTS). Ο επιπολασμός της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη αυξάνεται μετά την ηλικία των 40 ετών. Ο επιπολασμός στην ηλικία των 90 ετών κυμαίνεται από 8% έως 60%.

Η παθοφυσιολογία της καλοήθους υπερπλασίας/διόγκωσης του προστάτη δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητή. Έχει επιβεβαιωθεί ο κυρίαρχος ρόλος του συστήματος των ανδρογόνων και των υποδοχέων των ανδρογόνων. Οι υποδοχείς ανδρογόνων εκφράζονται στον ιστό της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και εκεί ενεργοποιούνται από τo ισχυρό ανδρογόνο διϋδροτεστοστερόνη. Η σύνθεση της διϋδροτεστοστερόνης ελέγχεται από το ένζυμο 5α-αναγωγάση. Αρκετά πρόσφατα αναγνωρίστηκε σημαντικά η σημασία της επίδρασης της φλεγμονής του προστάτη και των μεταβολικών παραμέτρων για την ανάπτυξη καλοήθους διόγκωσης του προστάτη (BPE) και των συμπτωμάτων στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (LUTS). (Gerontology 2019;65:458–464 https://doi.org/10.1159/000496289).

Η συσσώρευση διϋδροτεστοστερόνης μέσα στον αδένα παίζει τον ρόλο του ορμονικού ρυθμιστή της υπερπλασίας. Η συσσώρευση αυτή πιθανά συμβαίνει εν μέρει λόγω του μειωμένου καταβολισμού του μορίου και εν μέρει λόγω της ενισχυμένης ενδοκυτταρικής δέσμευσης του μορίου. Η διαδικασία αυτή επιταχύνεται από οιστρογόνα, που αυξάνουν τα επίπεδα του υποδοχέα ανδρογόνων στον αδένα. Η αύξηση των επιπέδων του υποδοχέα ανδρογόνων επιτρέπει την επαγόμενη από τα ανδρογόνα ανάπτυξη ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, όπου η παραγωγή ανδρογόνων είναι μειωμένη. (The American Journal of Medicine Volume 68, Issue 5, May 1980, Pages 745-756).

Εκχύλισμα γύρης

Η ανάλυση 2 ελεγχόμενων με placebo μελετών και 11 μελετών ανοιχτής επέκτασης υποδεικνύει ότι το εκχύλισμα γύρης λουλουδιών είναι ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για τη διαχείριση των ήπιων και μέτριων συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (LUTS). Οι μελέτες έδειξαν σταθερή μείωση στα υποκείμενα συμπτώματα και συνολικές συχνότητες αποτελεσματικότητας της τάξης του 75% και περισσότερο. Το εκχύλισμα μειώνει ενοχλητικά συμπτώματα, και συνεπώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Οι δύο ελεγχόμενες με placebo, διπλές τυφλές μελέτες, υποδεικνύουν ότι το εκχύλισμα μειώνει αποτελεσματικά την νυκτουρία, τη συχνότητα ενούρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας και το αίσθημα υπολειμματικών ούρων. Υπάρχουν επαρκή στοιχεία στην πρωτεύουσα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία που δείχνουν ότι το εκχύλισμα γύρης λουλουδιών Graminex είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για τη θεραπεία των ήπιων και μέτριων συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (LUTS). Αυτό το συστατικό συμπληρωμάτων διατροφής μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα συμπληρώματα διατροφής ή με φαρμακευτικά προϊόντα ώστε να προσφέρει ανακούφιση από τα ενοχλητικά συμπτώματα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανδρών με αυτό το τόσο κοινό νόσημα. Βιβλιογραφία: A Critical Review of Graminex Flower pollen extract for Symptomatic Relief Of Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) in Men Walter G. Chambliss, Ph.D. National Center for Natural Products Research, Research Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Mississippi, University, Ms. 38677 January 12, 2003.

** All data above are published as clinical trials and do not refer to EFSA claims. This means that they do not intend to be medical or therapeutical advice.